NOTICE

Vv: Khai trương Chi nhánh của Công ty

Etc: Opening the first branch of the company

Kính gởi: Quý khách hàng và Quý đối tác,

Dear customers and partners.

Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Bất Động Sản Căn Hộ Thành Phố (City Apartment) đã thành lập và hoạt động từ năm 2017. Hiện tại công ty đang có văn phòng kinh doanh chính đặt tại dự án Vinhomes Central Park. Nhận thấy lượng khách hàng tiềm năng và lợi thế về thị thường, City Apartment đã quyết định khai trương chi nhánh đầu tiên của công ty.

City Apartment Real Estate Service Company Limited (City Apartment) has been established and operating since 2017. Currently, the company’s head office is located at the Vinhomes Central Park. Realizing the potential customers and the market advantage, City Apartment decided to open the first branch of the company.

City Apartment thông báo đến Quý khách hàng và các đối tác về việc khai trương chi nhánh mới như sau:

City Apartment would like to inform customers and partners about the opening of our new branch as followed:

  1. Địa điểm: Opal Tower, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Location: Opal Tower, 92 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.

  1. Hotline: 0888.68.68.77
  2. Thời gian: 09h00 ngày 27 tháng 06 năm 2020.

Opening time: 09:00 am, June 27th, 2020.

Văn phòng kinh doanh tại Vinhomes Central Park vẫn hoạt động bình thường.

The head office at Vinhomes Central Park is still in normal operation.

Bằng thông báo này, City Apartment xin kính mời Quý khách hàng và Quý đối tác đến dự lễ khai trương chi nhánh mới của công ty.

By this notice, City Apartment would like to invite customers and partners to attend the opening ceremony of the company’s first branch office.

Trân trọng,

Best regards,

 

Nơi nhận/ Recipients:                                    GIÁM ĐỐC CÔNG TY/ COMPANY DIRECTOR

– Như trên/ Same as above                          

– Lưu/Save

 scan city apartment