THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CẬP NHẬT GIÁ BÁN CỦA CÁC DỰ ÁN CĂN HỘ TẠI PHÚ MỸ HƯNG T6/2022 

Khu-Canh-Doi-phat-trien-sam-ua-5326-4784-1523724764-min

 Khu Văn Hóa Giải Trí (Khu R – The Recreational and Cultural District)

Sky Garden 1: 35-37 tr/m. Giá tham khảo: 2,95 tỷ căn 81m2

Sky Garden 2: 35-38 tr/m. Giá tham khảo: 2,5 tỷ căn 71m2

Sky Garden 3: 39-43 tr/m. Giá tham khảo: 2,4 tỷ căn 56m2

Hưng Vượng 1: 29-34tr/m. Giá tham khảo: 2,15 tỷ căn 73m2

Hưng Vượng 2: 32-40 tr/m. Giá tham khảo: 2,45 tỷ căn 71m2

Hưng Vượng 3: 32-40 tr/m. Giá tham khảo: 2,5 tỷ căn 71m2

Happy Valley: 42-50 tr/m. Giá tham khảo: 4,6 tỷ căn 100m2

 Khu Y Tế Điều Dưỡng (Khu MD – The Medical Campus District)

Scenic Valley: 48-53 tr/m. Giá tham khảo: 3,5 tỷ căn 71m2

Scenic Valley 2: 47-52 tr/m. Giá tham khảo: 3,85 tỷ căn 77m2

Green Valley: 47-51 tr/m. Giá tham khảo: 4,2 tỷ căn 89m2

 Khu Kênh Đào (Khu CN – The Canal District)

The Grand View: 41-46 tr/m. Giá tham khảo: 4,9 tỷ căn 118m2

The Panorama: 45-52tr/m. Giá tham khảo: 6 tỷ căn 121m2

The Garden Plaza 1, 2: 47-55tr/m. Giá tham khảo: 7,5 tỷ căn 150m2

The Garden Court 1, 2: 46-55tr/m. Giá tham khảo: 6,5 tỷ căn 136m2

 Khu Cảnh Đồi (Khu H – The Hillview District)

Mỹ Khánh 1, 2, 3, 4: 32-37 tr/m. Giá tham khảo: 3,7 tỷ căn 112m2

Mỹ An: 28-32 tr/m. Giá tham khảo: 3,1 tỷ căn 112m2

Mỹ Cảnh: 28-32tr/m. Giá tham khảo: 3,3 tỷ căn 110m2

Mỹ Phúc: 34-39 tr/m. Giá tham khảo: 4,1 tỷ căn 120m2

Park View: 36-40 tr/m. Giá tham khảo: 4 tỷ căn 110m2

Mỹ Đức: 42-50tr/m. Giá tham khảo: 4,9 tỷ căn 115m2

Mỹ Phát: 43-50 tr/m. Giá tham khảo: 6,2 tỷ căn 138m2

Mỹ Phước: 32-35 tr/m. Giá tham khảo: 2,85 tỷ căn 100m2

Riverpark Residence: 50-55 tr/m. Giá tham khảo: 6,7 tỷ căn 130m2

Riverpark Premier: 66-77 tr/m. Giá tham khảo: 9,5 tỷ căn 135m2

Urban Hill: 6x-7x tr/m. Giá tham khảo: 5,5 tỷ căn 76m2

 Khu Thương Mại Tài Chính Quốc Tế (Khu C – The International Financial & Commercial District)

Star Hill: 45-50 tr/m. Giá tham khảo: 4,6 tỷ căn 100m2

 Khu Nam Viên (Khu S – The Southside District)

Green View: 35-40 tr/m. Giá tham khảo: 4 tỷ căn 118m2

Cảnh Viên 1, 2, 3: 40-50 tr/m. Giá tham khảo: 5 tỷ căn 120m2

Mỹ Viên: 34-40 tr/m. Giá tham khảo: 3,5 tỷ căn 95m2

Mỹ Khang: 32-35 tr/m. Giá tham khảo: 3,8 tỷ căn 115m2

Nam Khang: 31-35 tr/m. Giá tham khảo: 3,7 tỷ căn 121m2

Riverside Residence: 43-49 tr/m. Giá tham khảo: 3,8 tỷ căn 82m2

Happy Residence (Hưng Phúc): 45-55 tr/m. Giá tham khảo: 3,6 tỷ căn 78m2

Happy Residence Premier (Hưng Phúc Premier): 62-75tr/m. Giá tham khảo: 4,5 tỷ căn 70m2

Le Jardin (Nam Phúc): 50-57 tr/m. Tham khảo: 5,8 tỷ căn 110m2

Antonia: 69-7x tr/m. Giá tham khảo: 5,8 tỷ căn 76m2

Ascentia: 69-7x tr/m. Giá tham khảo: 5,4 tỷ căn 76m2

 Khu Midtown (Khu M – The Midtown District)

The Grande (M5), The Symphony (M6): 6x-70tr/m. Giá tham khảo: 5,6 tỷ căn 90m2

The Signature (M7): 67-7x tr/m. Giá tham khảo: 5,4 tỷ căn 80m2

The Peak (M8): 7x-9x tr/m. Giá tham khảo: 9 tỷ căn 120m2

 Trên đây là giá tham khảo, tùy vào thiết kế và nội thất căn hộ, giá thực tế có thể chênh nhẹ!

 An cư tại Phú Mỹ Hưng theo tài chính (recommend):

Tài chính 2 – 3 tỷ: Sky Garden 2, 3; Hưng Vượng 2, 3

Tài chính 3,5 – 4,5 tỷ: Scenic Valley, Scenic Valley 2, Green Valley, Happy Valley, Mỹ Phúc, Riverside Residence, Happy Residence, Park View, Mỹ Viên, Green View

4,5 – 6 tỷ: Panorama, Scenic Valley, Grand View, Star Hill, Midtown M5, M6; Cảnh Viên 3, Nam Phúc

Trên 6 tỷ: Midtown M7, M8, The Antonia, Ascentia

Tổng hợp: Minh Giang