TẦNG LÁNH NẠN CỦA NHÀ CHUNG CƯ 
 
127583905_167838025069052_3502807460426590757_o
 
Tầng lánh nạn (Refuge floor) là yêu cầu an toàn phòng cháy chữa cháy được yêu cầu ở các tòa nhà cao tầng ở nước ngoài, trong trường hợp có cháy, cư dân tòa nhà có thể tạm lánh nạn tại đó để chờ phòng cháy chữa cháy tới ứng cứu, có thiết kế chống khói, cách lửa. Tùy qui định của từng quốc gia, có nước qui định phải có một tầng lánh nạn cho mỗi 20 tầng chung cư, hoặc thậm chí 7 tầng chung cư.
Tại Việt Nam trước đây điều này không được quan tâm, gần đây nhà nước đưa ra qui định (Quy chuẩn QCVN 06:2020/BXD) bắt đầu áp dụng từ 1/7/2020, theo đó cứ 20 tầng có 1 tầng lánh nạn và mỗi cư dân có 0.3m2 tại tầng đó.
Không những các chung cư trước đây không có, mà các chung cư mở bán trong thời gian gần đây cũng không thấy có tầng lánh nạn, như vậy là vi phạm qui định pháp luật?
Nhiều người cho rằng không cần có tầng lánh nạn, vì sẽ đội giá nhà lên, chung cư hơn 40 tầng phải có 2 tầng lánh nạn bỏ không, không được bán.
Tuy nhiên chúng ta có nên tiết kiệm chi phí để cho an toàn cuộc sống không? Xác xuất gây cháy tại các chung cư rất thấp, tuy nhiên nếu hỏa hoạn xảy ra thì hiểm họa sẽ không lường.
 
Nguồn: Cộng Đồng Bất động sản.