PHÂN BIỆT TRÁI PHIẾU VÀ CỔ PHIẾU

1. Giống nhau
Chuyển nhượng cầm cố đều được hưởng chênh lệnh giá đều được nhận lãi—> cái này tùy, nếu là trái phiếu thì đươc nhận lãi, nếu là cổ phiếu thì có thể sẽ được nhận cổ tức tùy theo chính sách của công ty trong năm đó, nếu công ty làm ăn lỗ thì sẽ không có một đông xu nào cả đều là phuơng tiện thu hút vốn nếu là nhà phát hành đều là phưng tiện kinh doanh nếu là nhà đầu tư

2. Khác nhau
a. Cổ phiếu:
– Là chứng chỉ góp vốn, người sở hữu trở thành cổ đông.
– Ko có lãi suất.
– Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia vào hđ của cty.
– Cổ phiều ko có thời hạn, gắn liền với sự tồn tại của cty.
– Người sở hữu CP ko đc rút vốn trực tiếp.
– Độ rủi ro cao hơn TP.
– Do cty cổ phần phát hành.
– Ko có tính chuyển đổi thành TP

b. Trái phiếu:
– Là chứng chỉ ghi nhận nợ, người sở hữu TP trở thành chủ nợ.
– TP có lãi suất.
– Chủ nợ ko có quyền biểu quyết, ko có quyền tham gia vào hđ của cty.
– TP có thời hạn nhất định.
– Được rút vốn khi đáo hạn.
– Ít rủi ro hơn CP
– Đc phát hành bởi cty TNHH, cty Cổ phần Nhà nước.
– Có thể chuyển đổi thành CP.

Quý khách hàng cần tư vấn kĩ hơn xin liên hệ

Truong Nguyen 0918.408.626