Kính gửi Quý Khách Hàng
Chào mừng ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 City Apartment trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ như sau:
– Nghỉ 4 ngày: từ ngày 30/04/2020 đến hết ngày 03/05/2020
– Trờ lại làm việc ngày 04/05/2020
Trong thời gian nghỉ lễ City Apartment vẫn luôn sẵn sàng phục vụ Quý Khách Hàng.
Xin vui lòng liên hệ hotline: 0909 660 567