Duplex /Penthouse là loại hình căn hộ có cấu trúc xây dựng đặc biệt, thường đặt trên tầng cao nhất của tòa nhà. Với số lượng ít và giới hạn, cùng nhiều điểm đặc biệt mà Duplex hoặc Penthouse có giá bán cao và nhỉnh hơn nhiều so với các loại hình khác.

Là công ty chuyên mua bán và cho thuê các loại hình bất động sản  tại các dự án căn hộ cao cấp tại TPHCM, Team City Apartment đã tổng hợp và cập nhật giá bán tốt nhất Duplex/ Penthouse tại 6  khu căn hộ cao cấp TPHCM có giá bán tốt nhất gửi đến Quý Khách hàng.

𝟏. 𝐃𝐮𝐩𝐥𝐞𝐱 𝐍𝐞𝐰 𝐂𝐢𝐭𝐲

Giá bán từ 15tỷ

Diện tích 202.9m2

Diện tích sân vườn 98.56m2

Duplex-New-City-Thu-Thiem

Duplex New City Thủ Thiêm

𝟐. 𝐏𝐞𝐧𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐒𝐚𝐢𝐆𝐨𝐧 𝐏𝐞𝐚𝐫𝐥

Giá bán 22tỷ

Diện tích 227m2

penthouse-saigon-pearl

Penthouse SaiGon Pearl

𝟑. 𝐏𝐞𝐧𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐢𝐚 – 𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐞𝐭𝐫𝐨𝐩𝐨𝐥𝐞 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐦

Diện tích 263m2

Diện tích lửng 80m2

Giá bán 139tỷ

penthouse-tai-the-metropole-thu-thiem

Penthouse The Galleria

𝟒. 𝐒𝐤𝐲 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚 – 𝐏𝐞𝐧𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐭𝐚̣𝐢 𝐒𝐮𝐧𝐰𝐚𝐡 𝐏𝐞𝐚𝐫𝐥

Giá bán 6.973.575 USD

Diện tích 561m2

Sân vườn 205,1m2

Penthouse-sky-villa-sunwahpearl

𝟓. 𝐏𝐞𝐧𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐄𝐦𝐩𝐢𝐫𝐞 𝐂𝐢𝐭𝐲

Giá bán 230 tỷ

Diện tích 450m2

𝟔. 𝐃𝐮𝐩𝐥𝐞𝐱 𝐂𝐨𝐯𝐞 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬

Giá bán 60 tỷ

Diện tích 249m2

Quý Khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ PKD City Apartment