Ngày 29/11/2021 Tại văn phòng công ty TNHH BĐS Căn Hộ Thành Phố đã diễn ra lễ bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh cho Hai chi nhánh của công ty: 

– Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
-Căn  cứ  giấy  chứng  nhận  ĐKKD  của  Sở  Kế  hoạch  và  Đầu  tư  thành  phố  
Hồ Chí Minh số 0314364618 cấp ngày 21 tháng 04 năm 2017.
– Căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn và chức năng của Giám đốc Công ty.
– Căn cứ vào nhu cầu cán bộ điều hành tổ chức Công ty.

Quyết định bổ nhiệm:

Bổ nhiệm Bà:  NGUYỄN THỊ DUNG

Sinh ngày: 05 tháng 11 năm 199x

Địa chỉ cư trú: Citiesto Khu dân cư Cát Lái, Phường Cát Lái, Tp. Thủ Đức.
Giữ chức vụ: Trưởng Phòng Kinh Doanh – CN Vinhomes Central.

Bổ nhiệm Ông:  NGUYỄN TUẤN LINH  

Sinh ngày: 30 tháng 08 năm 199x.

Địa chỉ cư trú: Block T4 – Masteri Thảo Điền, 159 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Tp.TĐ.
Giữ chức vụ: Trưởng Phòng Kinh Doanh – CN Sunwah Pearl.

cityapartment-truong-phong-kinh-doanh

cityapartment-bo-nhiem-truong-phong-kd

Trách nhiệm và quyền hạn

  • Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị cải thiện hoạt động kinh doanh của Công ty;
  • Phê duyệt và quản lý các hợp đồng, giao dịch theo qui định của công ty
  • Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng;
  • Xây dựng và quản lý các kênh bán hàng của Công ty;
  • Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh của Công ty;
  • Các quyền và nghĩa vụ của Trưởng phòng Kinh doanh theo chỉ đạo của Giám đốc hoặc được quy định trong các quy định khác của công ty và các quy định pháp luật liên quan;
  • Ông Nguyễn Tuân Linh có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Các phòng ban, Bà Nguyễn Thị Dung & Ông Nguyễn Tuấn Linh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này từ ngày 1/12/2021. 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG