CẤT NÓC THÁP THAMES TẠI THE RIVER THU THIEM

Ngày 20/3/2021, tòa tháp thứ hai của The River Thu Thiem mang tên dòng sông Thames chính thức cất nóc. Công tác phối hợp MEP (hệ thống cơ điện) và nội thất cũng đang được thực hiện song song, minh chứng rõ nét tại khu căn hộ mẫu tháp Seine, cho thấy năng lực kiểm soát chất lượng hoàn thiện của nhà phát triển dự án. Theo kế hoạch, tháp Hudson – Toà tháp thứ ba sẽ được cất nóc đồng thời với sự kiện ra mắt khu căn hộ mẫu vào trung tuần tháng 5/2021.

z2392359647049_a5a8f2f25028280a79c3a5d9b83beff3z2392359651058_13e01f04cc15dc61a26423f9b162a4fcz2392359654160_1368005c9798957156238db57da85e91z2392359658462_043bdb9eff622490efa87ff36fa4ea28